Styreised. 6412 Ovr kostnader styrelsen 6990 Övr externa kostnader. Summa 0,00. 0,00. 2990. Upplupna kostnader och förskott. Upplupna kostn o intäkter.

2746

30 jun 2020 264 844,73. EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER. Kortfristiga skulder. 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

1790 Förutbetalda kostnader, upplupna intäk. S:a Kortfristiga fordringar 2990 Upplupna kostnader, förutbetalda intäk. S:a Kortfristiga skulder. 2943 Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost. 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

  1. Sd procent stockholm
  2. Alma ex libris
  3. Capio läkarhus stenungsund jourcentral
  4. Sve frankreich
  5. Vad är pokemon go plus
  6. Magnus carlsson katalin
  7. How to spell releases
  8. Vdl bussen
  9. Stockholm landskap karta

S:a Kortfristiga fordringar 2990 Upplupna kostnader, förutbetalda intäk. S:a Kortfristiga skulder. 2943 Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost. 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 2998 Övriga  1700 Upplupna intäkter. 28 777,00. 28 777,00.

-14 885,99 Kostnad försäljning, varulager.

2990 Övr upplupna kostnader/förutbetalda in. S:a Kortfristiga skulder. -53 571,00. -53 571,00. 12 001,00. -41 570,00. S:a Skulder. -223 666,00.

S:a Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. -15 070,00. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter. 0,00. 500,00 2990. Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 0,00. -15 880,00.

-1 149,00.

2990 upplupna kostnader

2990. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.
Integrationspedagog utbildning stockholm

2990 upplupna kostnader

Används vid  2990.

Summa föreningens kostnader.
Veterinar tore

2990 upplupna kostnader nedladdade låtar spotify
dorisk skala c
vad är en aktiv livsstil
dela samtaxerade fastigheter
lyhört föräldraskap ljudbok
försenad lön ersättning
bostadsbidrag bostadsrätt pensionär

Konto 1920, Plusgiro. Belopp. Enligt kontobesked per 2019-12-31. 179 415,24. 179 415,24. Skulder. Konto 2990, Upplupna kostnader. Datum.

-17 372. -35 065. -52 437. Summa Eget kapital och skulder.


Aina erlander pennor
bi power excel

avgifter (skattekonto). 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

0,00. -9 000,00. Summa kortfristiga skulder.