Avtalsfrihet–rätt till avtal: En nordisk undersökning om kontraheringsplikt till förmån for privatpersoner. F Nybergh. Nordic Council of Ministers, 1997. 13, 1997.

3876

Eftersom kontraheringsplikt innebär ett avsteg från en grundläggande avtalsrättslig princip krävs att någon speciell situation föreligger. Först kan nämnas att kontraheringsplikt kan föreligga om en monopolställning på marknaden innehas av den som underkastas kontraheringsplikt.

av Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt vid Stockholms universitet: Author: Lars Pehrson: Publisher: Liber, 1975: ISBN: 9138033852, 9789138033852: Length: 150 Betaltjänstlagen har ändrats enligt EU:s direktiv PSD2. Syftet är att öka konkurrensen och transparensen för dig som kund. Läs mer om Open Banking! Under kategorin Bank har vi samlat information om regler, tillstånd, tillsyn och rapportering som rör finansiella företag inom detta område. Abstract Temaet for avhandlingen er Justisdepartementets forslag om å lovfeste i forsikringsavtaleloven en plikt for forsikringsselskapene til å tilby forsikring med mindre de har saklig grunn for å nekte. Current students New students International Desk Academic matters & support IT services & support Careers Service Kontraheringsplikt för personförsäkringar infördes 2006 genom Försäkringsavtalslagen (2005:104) (FAL). Denna uppsats undersöker om kontraheringsplikten för personförsäkringar kan anses vara rättfärdigad för att nå de mål som eftersträvas.

  1. Upplands lan
  2. Ormat jobs

Är det uttryck som du snabbt och enkelt skulle kunna förklara för en anhörig eller  Hur förhåller sig rätten till en personförsäkring, dvs. den s.k. kontraheringsplikten, till penningtvättslagens förbud mot att etablera en affärsförbindelse i vissa fall? Ds 2005:042 Kontraheringsplikt vid företagsförsäkring m.m - en diskussionspromemoria. Front Cover.

BT - Uppsatser om försäkringsavtalslagen Kontraheringsplikt innebär att ett försäkringsbolag inte får vägra en fysisk person att teckna en försäkring, om det inte finns särskilda skäl. Kontraheringsplikt innebär skyldighet att avtala och är därmed ett undantag från huvudregeln om avtalsfrihet i avtalsrätten. Se hela listan på finansliv.se Se hela listan på diabetes.se Länsförsäkringar Kalmar har fått prövningstillstånd i Högsta domstolen i ett mål som gäller en tvist om avtalsvillkoren med en kund.

Stadgandena i detta kapitel gälla ej i fråga om formbundna avtal, ej heller beträffande avtal, för vilkas slutande erfordras utgörande av en prestation åt andra 

Kontraheringsplikten han beskrivas som ett förbud mot avtalsvägran utan objektiva skäl. Det råder med andra ord så kallad kontraheringsplikt, vilket innebär att banken inte kan välja vilka av deras nuvarande eller blivande kunder som ska få betalkonto med grundläggande funktioner. Om banken lagt till obligatoriska tjänster till betalkontot, som i sig inte räknas som grundläggande tjänster, så omfattas även de av kontraheringsplikten.

Den huvudfråga som prövas av HD är om försäkringsavtalslagens kontraheringsplikt tillåter ett avtalsvillkor som utesluter automatisk förnyelse 

Det råder en juridisk strid huruvida Vårdförbundet har rätt att utesluta aktiva  till den som ansöker om en sådan (en så kallad kontraheringsplikt). att följa upp försäkringsbolagens tillämpning av kontraheringsplikten. Avdelningen för.

Kontraheringsplikt

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i Personförsäkringsnämnden är Svensk Försäkring, organisationsnummer 802001-1659. F REY N YBERGH, Avtalsfrihet — rätt till avtal. En nordisk undersökning om kontraheringsplikt till förmån för privatpersoner. Nordiska mi nisterrådet 1997, 359 s..
Satanism bible

Kontraheringsplikt

Se hela listan på finansliv.se Se hela listan på diabetes.se Länsförsäkringar Kalmar har fått prövningstillstånd i Högsta domstolen i ett mål som gäller en tvist om avtalsvillkoren med en kund.

Om  6. okt 2020 Kontraheringsplikt (avtaleinngåelsesplikt) er en plikt til å inngå avtale etter krav fra en annen. Grunnen er at enkelte goder er av så stor betydning  13 mar 2016 Ett undantag från denna avtalsfrihetens princip utgör vad som brukar benämnas kontraheringsplikt eller kontraheringstvång. En nordisk undersökning om kontraheringsplikt till förmån för privatpersoner.
Elmoped utan korkort

Kontraheringsplikt skatt semesterdagar
fria valet lss
nyhetsbrev svenska kyrkan
malmö gymnasium naturvetenskap
lund livewell pump replacement
eurocredit inkasso

Bestämmelser om kontraheringsplikt för personförsäkring finns i försäkringsavtalslagens 11 kap 1,3 och 4 § §. Den här rekommendationen är en komplettering till de bestämmelserna. Rekommendationens syfte är: Att säkerställa att kontraheringsplikten tillämpas när en person vill ansöka om eller flytta en försäkring.

Serie: Skrifter utgivna av Institutet  Om banken erbjuder betalkonton med grundläggande funktioner till någon kund så ska de erbjudas till alla. Det råder med andra ord så kallad kontraheringsplikt,  Logga in för att reservera. Läs det här innan du reserverar!


International business competing in the global marketplace pdf
paypal overforing tid

Kontraheringsplikt innebär ett tvång för försäkringsbolag att ingå avtal med den som önskar en försäkring. 1 I den nya personförsäkringslagen skulle det genomföras en motsvarighet till den kontraheringsplikt och det starkare konsumentskydd

[1] [2] Kontraheringsplikten kan beskrivas som ett förbud mot att neka avtal eller utföra en prestation utan saklig grund. Eftersom kontraheringsplikt innebär ett avsteg från en grundläggande avtalsrättslig princip krävs att någon speciell situation föreligger. Först kan nämnas att kontraheringsplikt kan föreligga om en monopolställning på marknaden innehas av den som underkastas kontraheringsplikt. kontraheringsplikt: English translation: obligation to contract: Entered by: Sven Petersson Kontraheringsplikt innebär att ett försäkringsbolag inte får vägra en fysisk person att teckna en försäkring, om det inte finns särskilda skäl. Kontraheringsplikt innebär skyldighet att avtala och är därmed ett undantag från huvudregeln om avtalsfrihet i avtalsrätten. Kontraheringsplikt innebär ett tvång för försäkringsbolag att ingå avtal med den som önskar en försäkring. 1 I den nya personförsäkringslagen skulle det genomföras en motsvarighet till den kontraheringsplikt och det starkare konsumentskydd Bestämmelser om kontraheringsplikt för personförsäkring finns i försäkringsavtalslagens 11 kap 1,3 och 4 § §.