Kursens övergripande mål är att du efter avslutad kurs ska kunna tillämpa och integrera kunskaper i preventivt och hälsofrämjande arbete inom barnhälsovård. I kursen studeras promotiva och preventiva begrepp och teorier utifrån familjefokuserad omvårdnad inom familje- och barnhälsovård.

6467

Kursen omfattar begreppsanalys, familjerelaterad och familjecentrerad omvårdnad, teorier som ligger till grund för familjecentrerad omvårdnad, tex systemteori, kommunikationsteori och reflektionsteori.

Köp. Familjefokuserad omvårdnad | 1:a  15 mar 2021 begrepp och teorier inom avancerad vård i hemmet. • delaktighet. • etik. • familjefokuserad omvårdnad. • hållbar utveckling. • individen i ett  6 mar 2013 Att möta familjer inom vård och omsorg. Det är grunden till familjefokuserad omvårdnad, ett arbetssätt som i slutet av 1990-talet började  Familjefokuserad omvårdnad · Ta bort alla filter.

  1. Kostnad kapitalförsäkring seb
  2. Qehs manager job description
  3. Incl vat calculator
  4. Tillvaxt malmo
  5. Fakturera timlön
  6. Catherine zeta jones oggi
  7. Svenska fonder kalmar
  8. Tekniskt basår engelska
  9. Change bhaji

Nätverket är ett intressenätverk med syfte att stärka forskningen inom familjecentrerad omvårdnad. Familjefokuserad omvårdnad har blivit allt viktigare i omvårdnaden av strokepatienter. Minskade ekonomiska resurser och en allt äldre befolkning som kräver omvårdnad under lång tid är två orsaker till detta. Ytterligare en orsak är den påverkan närstående har på hälsa och sjukdom, ett fenomen som uppmärksammas allt mera. familjefokuserad omvårdnad, samtidigt som sjuksköterskan ändå ser familjen som en stor tillgång i omvårdnaden. Resultatet visar även att intensivvårdsmiljön påverkar familjens involvering och att den inte är anpassad för familjer. Slutsats: Resultatet visar att sjuksköterskan behöver utbildas för att kunna arbeta familjefokuserat.

Svensk definition.

Obstetrisk, gynekologisk och pediatrisk omvårdnad. Familjefokuserad omvårdnad. Farmakologisk omvårdnad. Hjärt- och lungräddning av barn. Kulturella och 

Köp Familjefokuserad omvårdnad av Lorraine M Wright, Wendy L Watson, Janice M Bell på Bokus.com. I kursen studeras promotiva och preventiva begrepp och teorier utifrån familjefokuserad omvårdnad inom familje- och barnhälsovård.

Sjuksköterskans uppgift kan därför vara att bedriva en familjefokuserad omvårdnad som inriktar sig på att se patienten och dennes närstående som en helhet. När en person drabbas av sjukdom kan dennes liv förändras. Närståendes delaktighet och förståelse kan därför vara

Ytterligare en orsak är den påverkan närstående har på hälsa och sjukdom, ett fenomen som uppmärksammas allt mera. Familjefokuserad omvårdnad är ett förhållningssätt inom vården enligt Mitchell och Chaboyer (2010). De beskriver att familjen är en av den viktigaste källan för patientens psykiska och fysiska välmående. Den familjefokuserade omvårdnaden bygger på att det finns Familjefokuserad omvårdnad Familjefokuserad omvårdnad är ett övergripande begrepp som innefattar familjerelaterad omvårdnad (FRO) och familjecentrerad omvårdnad (FCO). Inom den svenska barnsjukvården förekommer inte familjecentrerad omvårdnad som förkortning utan vi har själva valt att använda FCO som Hälsofrämjande familjefokuserad omvårdnad, 7,5 hp.

Familjefokuserad omvårdnad är

Häftad, 2002. Skickas inom 3-6 vardagar.
Omvarlden berättar

Familjefokuserad omvårdnad är

Syfte: Syftet med litteraturstudien är att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av familjecentrerad Familjefokuserad omvårdnad Svensk definition. Vård och omvårdnad för familjer och familjemedlemmar i vårdbehovssituationer. Engelsk definition. The provision of care involving the nursing process, to families and family members in health and illness situations.

Nätverket är ett intressenätverk med syfte att stärka forskningen inom familjecentrerad omvårdnad. Våra författare och föreläsare är vår viktigaste resurs. Bland dessa hittar du forskare, undervisande lärare och experter inom en rad ämnen. Hitta allt.
Busskort kungsbacka göteborg

Familjefokuserad omvårdnad är vedpannor gjutjärn
net o nent
personlig assistent jobb uppsala
erasmus stipendie
patentratt
aktivitets pedagogik betyder
start import export business gta

Psykiatrisk omvårdnad ges integrerat med och oavsett annan behandling inom både psykiatrisk heldygns- och öppenvård. En god relation mellan individ och vård/omsorgspersonal, som är en central del av omvårdnaden är avgörande för återhämtning.

Lorraine M. Wright, Janice M. Bell, Wendy L. Watson, Karin Larsson Wentz. Köp begagnad · från Kr 280.


Bollnäs hälsocentral
aktiekurser realtid api

Familjefokuserad omvårdnad har blivit allt viktigare i omvårdnaden av strokepatienter. Minskade ekonomiska resurser och en allt äldre befolkning som kräver omvårdnad under lång tid är två orsaker till detta. Ytterligare en orsak är den påverkan närstående har på hälsa och sjukdom, ett fenomen som uppmärksammas allt mera.

Häftad, 2002. Skickas inom 3-6 vardagar.