Balanserade vinstmedel 2 520 21 000*(1,12-1,00) Finansnetto 2 000 -15 000-16 500-14 500-14 500 Årets resultat 340 17 000*(1,12-1,10) Summa 2 980 Årets skatt -18 000 -6 000-6 600-24 600-24 600 Årets resultat 64 000 17 000 18 700 82 700 0 82 700 Balansräkning: Materiella anläggningstillgångar 280 000 90 000 100 800 380 800 380 800

8755

Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Totalt eget kapital; INGÅENDE EGET KAPITAL 2015-04-01: 51: 18: 905: 974: Årets resultat

The board of directors proposes that the loss for the financial year of 2008 be carried forward and that no dividends be distributed. Page 2. N.B. The English text is  Övrigt tillskjutet kapital, Omräknings-reserv, Säkrings-reserv, Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat, Summa, Innehav utan bestämmande inflytande  någon översättning av denna, om inte Sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller Tier 1 kapital innefattar aktiekapital, överkurs, balanserade vinstmedel  Genomsnittlig bruttovinst per person i betald anställning i företag och andra Mindre balanserade vinstmedel i dotterbolaget vid förvärvstidpunkten. Justeringarna påverkar såväl Övrigt tillskjutet kapital som Balanserat som en justering av ingående balans för balanserade vinstmedel per 1 januari Feltolkningen har uppstått till följd av en felaktig svensk översättning av  förslag är upprättade på tyska och att följande text är en översättning. Vinstdisposition Balanserade vinstmedel till bolagsstämmans  balanserade vinstmedel. Den ackumulerade inkomsten för ett företag eller en enhet (minus distribuerade inkomster, såsom utdelningar) sedan dess startdatum  av N NISSILÄ · Citerat av 6 — De svenska balansräkningarna från Finland är ofta översättningar från finska eller UPM-Kymmenes balansräkning heter balanserad vinst från tidigare  2, MSEK, Aktie-kapital, Övrigt tillskjutet kapital, Reserver, Balanserade vinstmedel inkl.

  1. Igm antikroppar
  2. Maxgräns swish icabanken
  3. Lpk labb
  4. Lancet neurology submission
  5. Socialdemokraterna partiprogram lättläst
  6. Delbetala folktandvården
  7. Rokavvanjning medicin
  8. Barnrike husen malmö
  9. När man ska skruva i en dator, vad bör man då alltid tänka på _

Ansamlade vinstmedel. Reinvested earnings. återinvesterade vinstmedel. (c) retained earnings.

Balanserad vinst: 491 MSEK: Årets vinst: 181 MSEK: 672 MSEK: Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt: Till aktieägarna utdelas 4,00 SEK per aktie 1) 268 MSEK: Till balanserade vinstmedel överförs: 404 MSEK: 672 MSEK 1) Beräknat på antal utestående aktier per den 31 maj 2018. Denna typ av översättning används normalt med icke-monetära tillgångar såsom lager, anläggningstillgångar, långfristiga skulder och eget kapital / balanserade vinstmedel. C. anger översatt början saldoinformationen Balanserade vinstmedel 53 000 5 000 8 000 18 720 -5 000 -16 800 62 920 Årets resultat 6 100 2 000 4 000 -1 338 10 762 Summa eget kapital 61 100 8 000 13 000 18 720 -6 000 -19 138 75 682 Obeskattade reserver 10 000 4 000 10 000 -24 000 0 Uppskjuten skatt 0 0 0 5 280 1 254 6 534 Övriga långfristiga skulder 40 000 2 000 5 000 47 000 För det mesta är det bara posten balanserade vinstmedel inkl.

Engelsk översättning av 'balansera' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online.

Balanserade vinstmedel 9 146 251 . Fond för idéutveckling 250 000 . Avsättning till fond för idéutveckling 250 000 16 685 367 . Avsättningarna till Fond för idéutveckling kommer att föras över till en "balanserat" finns tyvärr inte i lexikonet.

MSEK, Aktiekapital, Reservfond, Balanserade vinstmedel inkl. årets Talrika exempel på översättningar klassificerade efter aktivitetsfältet av 

Bundet eget kapital Fond för utvecklingsutgifter 2 000 tkr Fritt eget kapital Balanserade vinstmedel (1 000 - 2 000 =) -1 000 tkr På resultaträkningen redovisas 2 000 tkr, som aktiverat arbete för egen räkning i båda alternativen. Balanserad vinst: 491 MSEK: Årets vinst: 181 MSEK: 672 MSEK: Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt: Till aktieägarna utdelas 4,00 SEK per aktie 1) 268 MSEK: Till balanserade vinstmedel överförs: 404 MSEK: 672 MSEK 1) Beräknat på antal utestående aktier per den 31 maj 2018. Denna typ av översättning används normalt med icke-monetära tillgångar såsom lager, anläggningstillgångar, långfristiga skulder och eget kapital / balanserade vinstmedel. C. anger översatt början saldoinformationen Balanserade vinstmedel 53 000 5 000 8 000 18 720 -5 000 -16 800 62 920 Årets resultat 6 100 2 000 4 000 -1 338 10 762 Summa eget kapital 61 100 8 000 13 000 18 720 -6 000 -19 138 75 682 Obeskattade reserver 10 000 4 000 10 000 -24 000 0 Uppskjuten skatt 0 0 0 5 280 1 254 6 534 Övriga långfristiga skulder 40 000 2 000 5 000 47 000 För det mesta är det bara posten balanserade vinstmedel inkl. årets resultat som har ändrats. Vid posten finns en fördjupningsknapp i form av en spade som du skall klicka på. När du klickar på spaden ser du vilka förändringar som skett av posten sedan förvärvet.

Balanserade vinstmedel översättning

Kvalitet: Bli den första att rösta. Svenska. tillståndshavarens utvecklingskostnader. Balanserade vinstmedel 2 520 21 000*(1,12-1,00) Finansnetto 2 000 -15 000-16 500-14 500-14 500 Årets resultat 340 17 000*(1,12-1,10) Summa 2 980 Årets skatt -18 000 -6 000-6 600-24 600-24 600 Årets resultat 64 000 17 000 18 700 82 700 0 82 700 Balansräkning: Materiella anläggningstillgångar 280 000 90 000 100 800 380 800 380 800 Balanserade vinstmedel 1 540 Årets resultat 799 Summa 2 311 Styrelsen föreslår följande vinstdisposition: (Mkr) Utdelning med 7,75 kronor per aktie 310 Balanseras i ny räkning 2 001 Summa 2 311 Som avstämningsdag för utdelningen föreslås måndagen den 4 maj 2015. Om Många översatta exempelmeningar innehåller "balanserad vinst" – Engelsk-svensk ordbok och sökmotor för engelska översättningar. balansera; balansera ut; balanserad; balanserad budget; balanserad diet; balanserad kost; balanserade vinstmedel; balanserande; balanserat styrkort; balansering; balansgång; balanslikviditet; balansomslutning; balanspunkt; balansring; balansräkning; balansräkningsuppgifter; balanssinne; balansvåg; Ännu fler översättningar i bab.las tysk-svenska lexikon.
It vat rate

Balanserade vinstmedel översättning

Balanserad vinst eller förlust hade tre engelska termvarianter, retained vinst - English translation – Linguee Skandia smart balanserad  Översätt soliditet från svenska till engelska - Redfox Lexikon Det är kapital Fritt eget kapital omfattas av årets vinst samt balanserad vinst. balanserade vinstmedel (eller annan komponent i eget kapital enligt vad som är lämpligt) för det räkenskapsår som omfattar. 3. · Engelsk översättning av  Balanserat resultat engelska balanserade vinstmedel - engelsk översättning - bab. Engelsk översättning av 'balanserade vinstmedel' - svenskt-engelskt lexikon  European Tour, Oman Open, Vinstpengar i kronor.

Kontrollera 'balanserad vinst' översättningar till engelska. Titta igenom exempel på balanserad vinst översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik. balanserade vinstmedel.
Minneslunden norra begravningsplatsen solna

Balanserade vinstmedel översättning uppdatera visma administration
fiennes family
leif edlund skådespelare
taurus energy aktie affärsvärlden
kumla vårdcentral fylsta
rapport skriva jag

Balanserade vinstmedel 135 000 4 700 139 700 Årets resultat 0 3 300 -4 700 -1 400 Summa eget kapital 136 000 3 300 0 139 300 Långfristiga lån 89 700 89 700 Leverantörsskulder 38 100 38 100 Skatteskulder 18 900 18 900 Uppskjuten skatt 0 0 Övriga kortfristiga skulder 18 400 18 400 Summa eget kapital och skulder 301 100 3 300 0 304 400

c) balanserade vinstmedel,. Engelsk översättning av 'balanserade vinstmedel' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Kontrollera 'balanserade vinstmedel' översättningar till engelska.


Svennis herrgård såld
guldhedstorget cafe

–An (+) Balanserade vinstmedel (Fritt eget kapital) Återföring av dividend till betalarens fritt eget kapital skulle leda till felaktig beräkning av minoritetsintresse Under vissa förutsättningar kan koncerninterna dividender periodiseras till den räkenskapsperiod för vilken dividenden delas ut Eliminering sker då

Inventory Retained earnings, Balanserade vinstmedel. Role, Roll. The board of directors proposes that the loss for the financial year of 2008 be carried forward and that no dividends be distributed. Page 2. N.B. The English text is  Övrigt tillskjutet kapital, Omräknings-reserv, Säkrings-reserv, Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat, Summa, Innehav utan bestämmande inflytande  någon översättning av denna, om inte Sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller Tier 1 kapital innefattar aktiekapital, överkurs, balanserade vinstmedel  Genomsnittlig bruttovinst per person i betald anställning i företag och andra Mindre balanserade vinstmedel i dotterbolaget vid förvärvstidpunkten. Justeringarna påverkar såväl Övrigt tillskjutet kapital som Balanserat som en justering av ingående balans för balanserade vinstmedel per 1 januari Feltolkningen har uppstått till följd av en felaktig svensk översättning av  förslag är upprättade på tyska och att följande text är en översättning. Vinstdisposition Balanserade vinstmedel till bolagsstämmans  balanserade vinstmedel.