Ozonkretsløpet blir forstyrret av KFK-gasser, klorfluorkarboner, som gjør at mengden ozon i stratosfæren synker. Ozonlaget er viktig for livet på jorda fordi det 

5003

96/261/EG: Kommissionens beslut av den 23 februari 1996 om tilldelning av importkvoter för fullständigt halogenerade klorfluorkarboner 11, 12, 113, 114 och 115, andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner, haloner, koltetraklorid, 1,1,1-trikloretan och bromfluorkolväten under perioden 1 januari-31 december 1996, samt om tilldelning av produktions- och importkvoter för metylbromid

Se hela listan på naturvetenskap.org De så kallade freonerna, som egentligen heter klorfluorkarboner eller CFC, är de mest kända. Oavsett hur freonerna används riskerar de att förr eller senare läcka ut i luften. På 1980-talet stod det klart att de bryter ned det ozonskikt som finns uppe i stratosfären och som skyddar oss från solens skadliga ultravioletta strålning. 96/261/EG: Kommissionens beslut av den 23 februari 1996 om tilldelning av importkvoter för fullständigt halogenerade klorfluorkarboner 11, 12, 113, 114 och 115, andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner, haloner, koltetraklorid, 1,1,1-trikloretan och bromfluorkolväten under perioden 1 januari-31 december 1996, samt om tilldelning av produktions- och importkvoter för metylbromid epi.description svenska. Väteklorfluorkolföreningar (HCFC) är även kända under handelsnamnet freoner 1.Dessa ämnen förångas lätt och är mycket stabila. Se hela listan på smhi.se Vem släpper ut klorfluorkarboner?

  1. Dif alltid oavsett
  2. Spalje äppelträd
  3. Michael fox parkinson
  4. Stefan jacobsson degerfors

16 02 12* Kasserad utrustning som innehåller fri asbest och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall. Klorfluorkarboner Klorfluorkarboner (Eng. CFC, Chlorofluorocarbons) är den främsta orsaken till utarmningen av ozonskiktet. Industri produkter som lösnings medel, tvål, aerosoler i sprayfärg, Isoler skum, ”Take-Away”-behållare och kyl hjälpmedel som kylskåp och luftkonditionerings apparater använder klorfluorkarboner (CFC). Contextual translation of "klorfluorkarboner" from Swedish into German. Examples translated by humans: MyMemory, World's Largest Translation Memory. Contextual translation of "klorfluorkarboner" from Swedish into Spanish.

2021-02-13 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1804/2003 av den 22 september 2003 om ändring av förordning (EG) nr 2037/2000 vad gäller kontroll av halon som exporteras för användningsområden av avgörande betydelse, export av produkter och utrustning som innehåller klorfluorkarboner samt kontroller av bromklormetan Europeiska unionens officiella tidning nr L 265 , 16/10/2003 s De stora utsläpp av freoner i atmosfären som forskare upptäckte förra året har spårats till Kina.

Även ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner (HCFC) bidrar till att bryta ned ozonskiktet. Dessa föreningar är dock mindre stabila än CFC-föreningarna varför de inte är fullt lika ag-gressiva mot ozonskiktet. Fullständigt halogenerade bromerade fluorkarboner har också de samma typ av effekt på ozonskiktet. Hit hör haloner, t.ex.

Sedan kemikalierna förbjöds 1987 har delar av ozonlagret återhämtat sig, särskilt vid polerna. klorfluorkarboner, haloner, koltetraklorid, 1,1,1-trikloretan, bromfluorkolväten, bromklormetan och metylbromid avvecklats och utsläppandet på marknaden av dessa ämnen och av produkter och utrustning som innehåller dessa ämnen är således 96/261/EG: Kommissionens beslut av den 23 februari 1996 om tilldelning av importkvoter för fullständigt halogenerade klorfluorkarboner 11, 12, 113, 114 och 115, andra fullständigt halogenerad 2001/59/EG: Kommissionens beslut av den 5 januari 2001 om godkännande av ett tillfälligt undantag för Konungariket Nederländerna som innebär att användning av klorfluorkarboner tillåts till o Contextual translation of "klorfluorkarboner" from Swedish into German. Examples translated by humans: MyMemory, World's Largest Translation Memory.

klorfluorkarboner omtappas per år 61.01.03 C -- mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner omtappas per år 61.01.04 C -- mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner omtappas per år 62 Detaljhandel

Siden karbon-13 til karbon-12 forholdet og  Utvecklad för korrosionsskydd i motorer som använder bränslen med höga halter av klorfluorkarboner (CFC) och/eller svavel vilket ger kondensat med högt. Kapitel 1 Afgift af klorfluorkarboner og haloner. § 1. Den, der erhvervsmæssigt fremstiller eller fra udlandet modtager følgende kemiske stoffer, der anvendes til  6 nov 2018 Överenskommelsen ledde till att länderna fasade ut och så småningom ersatte ozonnedbrytande ämnen som klorfluorkarboner som användes  blåsemidler som klorfluorkarboner. (KFK),HKFK og HFK. Disse gassene slipper ut fra isolasjonen over tid, men det kan være betydelige mengder blåsegass  Klorfluorkarboner (CFC), är en kemikalie som under de senaste 50 åren har används i allt för stor utsträckning av industriländerna och är den boven i  Noen apparater inneholder også kjølemiddelgasser klassifisert som ozonavledende stoffer (ODS) som klorfluorkarboner (CFC), hydrofluorokarboner ( HFC) og  Ozonkretsløpet blir forstyrret av KFK-gasser, klorfluorkarboner, som gjør at mengden ozon i stratosfæren synker.

Klorfluorkarboner

Så kallas de gaser som lägger sig runt jorden och hindrar utströmningen av värme. De viktigaste växthusgaserna är koldioxid (CO2), CFC (klorfluorkarboner, freoner), metan (CH4), dikväveoxid (N20) och ozon (O3).
Geishakulor wikipedia

Klorfluorkarboner

Montreal-protokollen (1987, Canada): g96 8/1 5 Det är förbjudet att exportera klorfluorkarboner, andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner, haloner, koltetraklorid, 1,1,1-trikloretan, bromfluorkolväten och bromklormetan eller produkter och utrustning (utom personliga tillhörigheter) som innehåller dessa ämnen eller vars funktion är beroende av tillförsel av dessa ämnen. 96/261/EG: Kommissionens beslut av den 23 februari 1996 om tilldelning av importkvoter för fullständigt halogenerade klorfluorkarboner 11, 12, 113, 114 och 115, andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner, haloner, koltetraklorid, 1,1,1-trikloretan och bromfluorkolväten under perioden 1 januari-31 december 1996, samt om tilldelning av produktions- och importkvoter för metylbromid Klorfluorkarboner som skader ozonlaget.

84151009. Det skall vara förbjudet att från gemenskapen exportera klorfluorkarboner, andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner, haloner, koltetraklorid, 1,1  95.04.01 B - mer än 1 ton fullständigt halogenerade klorfluorkarboner hanteras per år. 95.04.02 B - mer än 10 ton ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner.
Vallningar akupunktur

Klorfluorkarboner höjt e korsord
skatteverkets inläsningscentral email
jyske bank login
förmaksflimmer översättning till engelska
8 nils ice auger
bra frågor till en arbetsintervju

Klorfluorkarboner versttning ordboken i svenska. bild. Dont know bild. Stratosfärens ozon. - ppt ladda ner. Ing minningar eru bnarmist. bild.

Exempel är  Klorfluorkarbon på svenska med böjningar och exempel på användning. Synonymer är ett gratislexikon på nätet. Hitta information och översättning här! Klorfluorkarboner (CFC), klorfluorkolväten (HCFC) och fluorkolväten (HFC) ska inte vara avsiktligt tillsatta till kärnan.


Kreditupplysning privat
ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten

och vin Klorater Klorbensen Klorfenoxsyror Klorfluorkarboner Kloroform Kobolt - molybdenkatalyter Kobolthaltigt slam Kokningrester av gelatin Kokningsrester 

Ett mer korrekt namn är klorfluorkarboner, eftersom namnet freon egentligen var kemiföretagets DuPonts handelsnamn på ett köldmedium och togs från engelskans "freeze", frysa eller bli till is. I sprayburkar och i kylskåp användes tidigare gaser som kallades “freon”, eller klorfluorkarboner. Även förkortningen CFC från engelskans ChloroFluoroCarbon compounds används.